Wednesday, April 13, 2011

ReNuNgAn

Iman itu ibarat air laut, yang kadangkala pasang dan


 kadangkala surut, oleh kerana itu


 berusahalah supaya iman terus bertambah .

(Hukamak)

Orang yang beriiman berada dalam masjid ibarat ikan di dalam air, sedangkan orang yang munafik berada dalam masjid ibarat burung dalam sangkar.
(Hadis)

Allah tidak akan mendekati seseorang, sebelum orang itu mendekatiNya, dan amal yang paling dicintai Allah amal yang secara berterusan dilakukan.
(Hadith)
                                                                                                                  


Sabar dalam melepaskan sesuatu yang disukai, lebih berat daripadda sabar menahan sesuatu yang dibenci.
(cendiakawan)

Iman itu terdiri dari dua bahagian, sebahagian sabar dan sebahagian syukur.
(cendiakawan)

Sesungguhnya orang yang sabar itu akan disempurnkan pahalanya dengan tiada terhitung.
(Al-Quran)

Hendaklah kamu bersabar, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar.
(Al-Quran)

Sabar itu adalah suatu gudang dari gudang-gudang syurga.
(Hadith)

Tanda iman ialah bersyukur atas kelapangan, bersabar atas cubaan dan rela atas terhadap ketentuan Allah.
(Hadith)

Iman itu dibangun atas empat tiang iaitu yakin, sabar, jihad dan adil.
(Ali bin Abi Talib)Sabar dengan iman ibarat kedudukan kepala pada tubuh manusia. Tidak ada tubuh bagi orang yang tidak mempunyai kepala. Tidak ada iman bagi orang yang tiadk mempunyai kesabaran.
(Ali bin Abi Talib)


semoga bermanfaat...suka? like jer

No comments: